OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Zijn geboorteakte.

Hij trouwt met ...

Hij was onder andere transportarbeider.

Zijn officiële persoonskaart, verstrekt door het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag.

Zijn grafmonument en dat van zijn vrouw.

De locatie van hun grafmonument op de plattegrond.

De locatie van hun grafmonument op het kerkhof.

Zijn stamboomtakken.

Nog meer stamboomtakken.


Lodewijk Mooring wordt begraven op ...