OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Zijn geboorteakte, geboren te Rotterdam.

Zoals hierboven reeds aan gegeven, trouwt hij zowaar drie keer. Waarvan slechts de onderste huwelijksakte kan worden getoond, aangezien de andere trouwdata buiten het digitale tijdperk vallen, vooralsnog.

Zijn officiële persoonskaart, uitgegeven door het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag.

De achterzijde van dezelfde persoonskaart, met vermelding van zijn derde huwelijk.

Alleen zijn derde vrouw wordt vermeld op hun grafmonument. Wellicht is dat standaard procedure, dat weet ik niet.

De locatie van hun grafmonument op de plattegrond.

De locatie van hun grafmonument op het kerkhof.


Johannes Arnoldus Hagen wordt begraven op ...