OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Haar geboorteakte, geboren te Utrecht.

Haar trouwakte. Ze trouwt met Kornelis van Kuijk, ook te Utrecht.

Haar officiële persoonskaart, verstrekt dor het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag.

Haar grafmonument, of wat daar van over is, bevindt zich in de onmiddellijke nabijheid van andere grafmonumenten, te weten dat van o.a. Cornelis de Haas. En die van de twee echtgenoten van C.de Haas. Ik heb nog geen informatie kunnen verkrijgen waarom Gerritje Maria Burgemeester, geboren een getrouwd in Utrecht, werd begraven op het kerkhof in Dreumel. Haar man werd hier niet begraven.

Verdere naspeuringen leveren op dat Gerritje Maria Burgemeester de derde vrouw was van Kornelis van Kuijk. 'Dreumel' wordt in -bijna- alle online documenten slechts gebruikt om aan te geven waar Gerritje Maria Burgemeester overlijdt. Op haar persoonskaart staat dat ze in 1963 in Dreumel is komen wonen en ze heeft dan ook nog vier jaar in Dreumel gewoond voor ze overleed. Haar kinderen worden ook allemaal niet in Dreumel geboren en voor zover ik op de hoogte ben van een zeer groot aantal bewoners van Dreumel, hebben er ook nooit geen 'van Kuijks' in Dreumel gewoond.

De locatie van wat er van haar grafmonument over is, slechts een betonnen paaltje van 15 centimeters hoog. Sneu!


Gerritje Maria Burgemeester wordt begraven op ...