OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

(Het voorblad van Jan van Meurs werd inmiddels aangepast en de naam van zijn echtgenote toegevoegd bij de huwelijksdatum).

Zijn geboorteakte. Geboren te Heerewaarden.

Hij is een zoon van ...

Zijn huwelijksakte. 

Hij trouwt met ...

(Het voorblad van Gerdina Christina Schreuders ▲ is inmiddels aangepast en uitgebreid met de naam van haar echtgenoot ook op het voorblad).

Hij is de vader van ...

Hij is ook de vader van ...

Zijn officiële persoonskaart, afgegeven door het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag.

Zijn grafmonument en dat van zijn echtgenote.

Locatie van hun grafmonument op de plattegrond.

Locatie van hun grafmonument op het kerkhof.

Zijn stamboomtakken.


Jan van Meurs wordt begraven op ...