OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Haar geboorteakte. Geboren te Heerewaarden.

Haar huwelijksakte.

Ze trouwt met ...

Ze is, maar slechts 4 jaar, moeder van ...

Ze had moeder willen zijn van ...

Haar officiële persoonskaart, verstrekt door het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag.

Het grafmonument van haar en haar echtgenoot, die minder dan een maand eerder overleed.

De locatie van hun grafmonument op de plattegrond.

De locatie van hun grafmonument op het kerkhof.

Haar stamboomtakken.


Gerdina Christina Schreuders wordt begraven op ...