OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Het echtpaar Vink-Fellenberg ▲

Haar geboorteakte. Geboren te Duisburg, Duitsland.

Ze trouwt met ... Hendrik Cornelis Vink werkte in Duitsland en heeft zo zijn vrouw daar ontmoet. Ze trouwt met hem. In Duisburg, Duitsland.

Haar officiële persoonskaart, verstrekt door het Centraal Bureau voor Genealogie te 's Gravenhage.

Mevrouw Gertrude Vis - van Ruth. Een bijzondere vrouw !!

Het grafmonument van het echtpaar Vink - Fellenberg.

De locatie van hun grafmonument op de plattegrond.

De locatie van hun grafmonument op het kerkhof.

Haar stamboomtakken, waarbij alleen de Nederlandse takken aan bod komen.


Gertrude Louise Regine Fellenberg wordt -ver weg van haar geboorteplaats en Duitse familie- begraven op ...