OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Zijn geboorteakte.

Zijn huwelijksakte.

Hij trouwt met ...

Hij is de vader van ...

Hij is ook de vader/aangever van ...

Zijn eerste vrouw komt -door onbekende oorzaak- te overlijden. Haar akte van overlijden.

Zijn officiële persoonskaart, uit gegeven door het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag.

Zijn grafmonument en dat van zijn zoon. Antonia van der Linden - van Kleeff heeft een eigen grafmonument.

De locatie van hun grafmonument op de plattegrond.

De locatie van hun grafmonument op het kerkhof.

Hier zijn ook beide grafmonumenten naast elkaar zichtbaar van het echtpaar van der Linden - van Kleeff.


Otto van der Linden wordt begraven op ...