OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Haar geboorteakte. Geboren te Boxtel (N.Br.).

Haar huwelijksakte.

Ze trouwt met ...

Ze is de moeder van ...

Ze is tevens de moeder van ...

Haar officiële persoonskaart, afgegeven door het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag.

Haar grafmonument.

Locatie van haar grafmonument op de plattegrond.

Locatie van haar grafmonument op het kerkhof.

Haar stamboomtakken.


Helena Antonia van der Kolk wordt begraven op ...