OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Haar geboorteakte.

Haar huwelijksakte. Vijftig jaar eerder dan waar een foto aan het begin van dit verhaal naar verwijst.

Ze trouwt met ...

Ze is een zus van ... , maar heeft dat slechts één maand kunnen zijn. Zij was toen zelf net 11 jaar oud.

Ze was moeder van ...

Als ook de moeder van ...

Haar officiële persoonskaart, zoals verstrekt door het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag.

Haar grafmonument, dat ze deelt met haar echtgenoot.

De locatie van hun grafmonument op de plattegrond.

De locatie van hun grafmonument op het kerkhof.

Haar stamboomtakken ▼. Ze maakt deel uit van de Goijer dynastie, die verder uit de doeken wordt gedaan in onderstaand PDF bestand.

De Goijer stamboom met alle betrokken de Goijers en aangetrouwden.
Fam.Goijer en anderen-Stamboomtakken.pdf (805.44KB)
De Goijer stamboom met alle betrokken de Goijers en aangetrouwden.
Fam.Goijer en anderen-Stamboomtakken.pdf (805.44KB)

 


Geertrui Anna Wilhelmina Peters wordt begraven op ...