OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Cornelia van Ingen en Hendrik Jan Verhoeff ▼.


Haar geboorteakte. Geboren te Wamel.

Haar huwelijksakte.

Ze trouwt met ...

Het echtpaar Verhoeff - van Ingen krijgt één -in Dreumel geboren- zoon. Ik heb Wim Verhoeff leren kennen als beheerder van de protestantse begraafplaats. Een innemend mens die je, als hij je eenmaal heeft leren kennen, helpt waar hij maar kan. Wim Verhoeff is de tekenaar van de plattegrond, die ik in vrijwel alle verhalen over overledenen heb gebruikt. Hij stelde me ook zijn register ter hand, waarin hij trouw bij hield wanneer welke overledene werd begraven. De 'screenshots' uit dat register komt u bij alle overledenen tegen en aan de hand van de nummering in dat register (vanaf 1870) van de opvolgende begrafenissen heb ik ook al deze verhalen gesorteerd. 

Haar officiële persoonskaart, ter beschikking gesteld -tegen betaling- door het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag.

Haar grafmonument, dat ze deelt met haar eerder overleden echtgenoot.

De locatie van hun grafmonument op de -door Wim Verhoeff getekende- plattegrond.

De locatie van hun grafmonument op het kerkhof.

Een deel van haar stamboomtakken.


Cornelia van Ingen wordt -volgens het register als overledene no. 185- begraven op ...