OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Zijn geboorteakte.

Hij is een zoon van ...

Eén van zijn broers heet ...

Een tweede broer heet ...

En zijn derde broer heet ...

Zijn persoonlijke en officiële persoonskaart, verstrekt door het Centraal Bureau voor Genealogie te 's Gravenhage.

Hij is nooit getrouwd en dit is dan ook zijn -alleen voor hem- grafmonument.

De locatie van zijn grafmonument op de plattegrond.

De locatie van zijn grafmonument op het kerkhof.

Zijn stamboomtakken.


Theodorus Vink wordt, direct links naast zijn ouders, begraven op ...