OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

 

Hij is een zoon van ...

Hij is een broer van ...

Zijn officiële persoonskaart, uitgegeven door het Centraal Bureau voor Genealogie te Dan Haag.

Zijn grafmonument.

De locatie van zijn grafmonument op de plattegrond.

De locatie van zijn grafmonument op het kerkhof.

Zijn stamboomtakken.


Willem Marinus den Haak wordt begraven op ...