OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     


Hij is een zoon van ...

Hij trouwt met ...

Hij is een broer van ... 

Hij is de vader van ... 

Het grafmonument van beide echtgenoten.

De locatie van hun grafmonument op de plattegrond. 

De locatie van hun grafmonument op het kerkhof.

Enkele stamboomtakken. Open het onderstaande PDF-bestand voor veel meer takken.

Veel meer Stamboomtakken. Bijna een hele boom.
Fam.Goijer en anderen-Stamboomtakken.pdf (805.44KB)
Veel meer Stamboomtakken. Bijna een hele boom.
Fam.Goijer en anderen-Stamboomtakken.pdf (805.44KB)
George Hendrik Goijer wordt begraven op ...