OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Deze graflocatie is gereserveerd en nog ongebruikt. Derhalve is er (nog) geen registratie in het register waar alle andere begravenen in werden en worden genoteerd. Onder de streep op bovenstaande afbeelding is nog -nèt- te lezen dat er een grafrecht bestaat en dat zou dan toe kunnen komen aan Dhr. of Mw. J.v.d.Baas. 

Zekerheid heb ik daar geenszins over!

Deze gereserveerde locatie is dan direct naast het grafmonument van Dhr. Frans Johan Jagtenberg. Overigens werd dit laatst genoemde grafmonument tijdelijk verwijderd aangezien de vrouw van Dhr. Jagtenberg is overleden en het graf met haar man zal delen. En inmiddels deelt (20-01-2017). Zie overledene no.216 voor nadere details, voor zover voor handen.