OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Haar geboorteakte. Uiteraard wordt ze geboren in Dreumel.

Ze is een dochter van ... jonkvrouw ...

Ze is een zuster van ...

De familie Numans hebben gedurende zeer lange tijd belangrijke functies bekleed in het Dreumelse. Reden te over voor www.tremele.nl om daar een speciale afbeelding over samen te stellen. De Numansen stamboom, zij het enigszins beperkt.

Ook deze afbeelding werd samen gesteld door www.tremele.nl, waarvoor dank.

Haar grafmonument. Ze is nooit getrouwd.

De locatie van haar grafmonument op de plattegrond.

De locatie van haar grafmonument op het kerkhof. De laatste in het rijtje met Numans grafstenen, die toch een speciale, best wel prominente, plaats innemen op het kerkhof.

Haar stamboomtakken, nu weer samen met haar zus.


Johanna Willemina Numans wordt begraven op ...