OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Ze is de dochter van ...

Ze is de zus van ...

Haar officiële persoonskaart, verstrekt door het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag.

Haar grafmonument.

De locatie van haar grafmonument op de plattegrond.

De locatie van haar grafmonument op het kerkhof.

Haar stamboomtakken.


Bertha Helena den Haak wordt begraven op ...