OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Zijn officiële persoonskaart, verstrekt door het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag.

(Nergens wordt de naam Koen vermeld).

Zijn grafmonument.

De locatie van zijn grafmonument op de plattegrond.

De locatie van zijn grafmonument op het kerkhof.


(Koen) Dirk Jan Albertus van Bommel wordt begraven op ...