OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Haar geboorteakte.

Ze is een dochter van ...

Haar huwelijksakte.

Zij trouwt met ...

Ze is een zus van ...

Ze is ook de zus van ...

Haar derde zuster heet ...

Alle drie de gezusters van Valburg -en hun ouders- werden op het protestantse kerkhof in Dreumel begraven. De zussen samen met hun mannen.

Een bladzijde uit de véél meer bladzijden tellende kroniek over de van Valburg families, zie onder het PDF bestand.

De nakomelingen van de ouders van de van Valburg gezusters.

Links het grafmonument van -de vermoorde- Leendert Tap, toen Christina Aletta nog in leven was. Dit grafmonument werd vervangen door het rechter grafmonument, nadat ook zij was overleden. Maar liefst 64 jaren lang is ze weduwe geweest en gebleven. (Klik op Leendert Tap voor het volledige verhaal over zijn overlijden).

De locatie van dit grafmonument op de plattegrond.

De locatie van hun grafmonument op het kerkhof.

Haar stamboomtakken, die veel uitgebreider èn gedetailleerder aan de orde komen in onderstaand PDF bestand. Openen daarvan duurt wel even!

 

De van Valburg families, door Riekie Dibbets-van Valburg.
De van Valburg Stamboom.pdf (23.26MB)
De van Valburg families, door Riekie Dibbets-van Valburg.
De van Valburg Stamboom.pdf (23.26MB)Christina Aletta van Valburg wordt begraven op ...