OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Weliswaar dènk ik te weten met wie Jan Willem van Hoften trouwde, als ook hoe hun zoon heet. Maar ik ben nog doende met het vaststellen -'beyond the shadow of a doubt'- van deze gegevens. Er is zeer sporadisch contact met een nabestaande. Uiteindelijk hoop ik samen met hem een en ander vaster te kunnen leggen en dan zal dit verhaal dienovereenkomstig aangepast worden.  

De officiële persoonskaart van Jan Willem van Hoften, uitgegeven door het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag.

Zijn grafmonument.

De locatie van zijn grafmonument op de plattegrond.

De locatie van zijn grafmonument op het kerkhof.


Jan Willem van Hoften wordt begraven op ...