OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Dhr. Jaap Timmermans en Dhr. Johan Gerard Kalhorn (klik op deze naam voor dat verhaal) zijn partners. Dhr.Kalhorn is inmiddels overleden (06-08-2009 / zie overledene no.205) en hij werd begraven op het protestantse kerkhof te Dreumel.

Het grafmonument biedt ruim plaats voor twee personen en het linker deel is al vanaf lang geleden gereserveerd voor de heer Jaap Timmermans.

De locatie van zijn/hun grafmonument op de plattegrond.

De locatie van zijn/hun grafmonument op het kerkhof.

In hetzelfde jaar dat dhr. Kalhorn overleed, werd uit naam en in opdracht van beide heren een fonds opgericht dat zich bezig houdt met het verzamelen van kunstwerken die toegevoegd worden aan de permanente verzameling van museum Boijmans van Beuningen in Den Haag.

 

Dhr. Jaap Timmermans zal bijgezet worden als hij overleden is, in dit gereserveerde graf en dat delen met Johan Gerard Kalhorn.