OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Dhr. Johan Gerard Kalhorn en dhr. Jaap Timmermans (klik op naam voor dat verhaal) zijn partners. Johan Gerard Kalhorn werd op 11 augustus 2009 begraven en de linker helft van dit grafmonument ▲ & ▼ is vanaf die gebeurtenis gereserveerd voor dhr. Jaap Timmermans.

Johan Gerard Kalhorn is benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandsche Leeuw. 

In hetzelfde jaar dat dhr. Kalhorn overleed, werd uit naam en in opdracht van beide heren een fonds opgericht dat zich bezig houdt met het verzamelen van kunstwerken die toegevoegd worden aan de permanente verzameling van museum Boijmans van Beuningen in Den Haag.

De locatie van zijn/hun grafmonument op de plattegrond.

De locatie van zijn/hun grafmonument op het kerkhof.

Op http://www.kalhorn-stamboom.nl/ wordt deze informatie openbaar verstrekt over Johan Gerard Kalhorn.

Johan Gerard Kalhorn wordt begraven op ...