OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Zij trouwt met ...

Haar officiële persoonskaart, verstrekt door het Centrale Bureau voor Genealogie te Den Haag.

Haar grafmonument en dat van haar man. (Er is geen enkele relatie tussen de personen met gelijke achternamen, haar moeder en haar man).

De locatie van hun grafmonument op de plattegrond.

De locatie van hun grafmonument op het kerkhof.


Cornelia van Zuilichem wordt begraven op ...