OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     


Hij is een zoon van ...

Zijn officiële persoonskaart, verstrekt door het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag.

Het familie-grafmonument van Willy Hendrikus en zijn ouders.

De locatie van dit gezins-grafmonument op de plattegrond.

De locatie van hun -verzakte- grafmonument op het kerkhof.

Zijn stamboomtakken.


Willy Hendrikus Udo wordt begraven op ...