OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Hij trouwt met ...

Zijn officiële persoonskaart, verstrekt door het Centraal Bureau Genealogie te Den Haag.

(De persoonskaarten zijn veranderd, het zal u mogelijk al eerder zijn op gevallen. Het ontbreekt aan veel informatie die op de 'vroegere' persoonskaarten nog wel vermeld wordt. Mogelijk heeft het ermee te maken dat de overleden personen van steeds recenter datum zijn en relevante data nog niet openbaar gemaakt mag worden).

Zijn grafmonument, samen met zijn vrouw.

De locatie van hun grafmonument op de plattegrond van het kerkhof.

De locatie van hun grafmonument op het kerkhof. Naast het grafmonument van (dokter) Geertje Knols.


Jan Cornelis van der Wal wordt begraven op ...