OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Hij is een zoon van ...

Met dank aan www.tremele.nl.

Een familiefoto.

Hij  trouwt met Cornelia Wilhelmina de Goijer, die niet op dit kerkhof werd begraven en waarvan derhalve geen gegevens van bekend zijn.

Zijn officiële persoonskaart, verstrekt door het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag.

Met dank aan www.tremele.nl.

Mijnis ...

Mijnis en (Zus) Cornelia Anna Wilhelmina Goijer.

"Oh, Jodi, wat leuk om je weer te zien", zei zus Goijer. Elke keer dat haar weer bezocht na het eerste kennismakingsgesprek. Koffie, koekjes, een geheugen dat klonk als een klok en een doos boordevol herinneringen en foto's. Ik ben een keer of vier bij haar op bezoek geweest en zij voorzag me van veel achtergrond informatie en mooie foto's zoals deze hier toegevoegd laten zien. Alle 5 keren dat ik even bij haar mocht komen koffie leuten, verbaasde ze me door haar peilloze geheugen, dat feilloos complete stambomen, tot in de twijgjes toe, kon detailleren. Grandioos.  

Zijn grafmonument, vooralsnog (21-01-2017) voor Mijnis alleen.

Zijn grafmonument tijdens een ander seizoen.

De locatie van zijn grafmonument op de plattegrond.

De locatie van zijn grafmonument op het kerkhof.


Mijnis van Toorn wordt begraven op ...