OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Zijn grafmonument.

De locatie van zijn grafmonument op de plattegrond, door hemzelf getekend. 

Locatie van zijn grafmonument op het kerkhof.

Zijn stamboomtakken.

Enkele in memoriam berichten in lokale tijdschriften.

 Bericht van zijn familie in het Kerkblad.


Wim Verhoeff overleed op ...