OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Zodra er voldoende tijd verstreken zal zijn vanaf de begrafenis (13 januari 2017), zal ook deze bijdrage inhoud en afbeeldingen krijgen.