OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

In april 2016 ben ik met deze giga, zelf opgelegde, klus begonnen. Het op deze website willen publiceren van alle gegevens, voor zover ik daar althans over beschik en ze mócht publiceren van nabestaanden, die ik in de loop der jaren had en heb verzameld van en over alle overledenen, die begraven werden op het protestantse kerkhof aan het Kerkpad te Dreumel.

Voorafgaand aan deze activiteit, die me -af en aan- toch alles bij elkaar een maandje of 10 heeft bezig gehouden, was er het samen stellen van een inmiddels 1298 bladzijden tellende Power Point presentatie. Waar weliswaar min of meer dezelfde gegevens in werden verwerkt, maar alles en iedereen met elkaar gelinkt kan worden. 

Ik heb niet ook nog bijgehouden hoe lang ik dààrmee doende ben geweest, maar ik mag wel zeggen vreselijk lang. Dat klinkt wellicht negatief, maar gedurende het totale proces, zowel de Power Point activiteiten als die, die gepaard gingen met de publicatie op deze website, is van enige negativiteit geen sprake geweest. In tegendeel. 

Onderste stenen boven water zien te krijgen vergt geduld, doorzettingsvermogen, schier eindeloos geloof in eigen kunnen, soms geheel tegen beter weten in, goed kunnen uit-deuken, een chronisch geloof in het bestaan van onderste stenen en hulp van zoveel mogelijk instanties, organisaties en mensen die je maar kunt wakker schudden met je prangende vragen en to-the-point opmerkingen.

Afgezien van de allermoeilijkste opgave, namelijk het verhaal over mijn eigen vrouw verhalen zoals ik dat al met zovelen eerder had gedaan, ben ik gestaag door gegaan met het gedegen naspeurwerk en er verslag van doen op deze website. Helaas is het me nog steeds niet gelukt om welke handen dan ook (behalve die van mezelf) op elkaar te krijgen voor een (klik op) memoriam monument voor alle overledenen op deze begraafplaats, maar ik hoop ze met al deze verhalen al zoveel mogelijk geëerd te hebben als ik maar maximaal kan.

Mocht u zich geroepen voelen om mijn 'burgerinitiatief' voor dat in memoriam monument te willen steunen, dan ontvang ik graag uw bericht daarover. Wellicht kunnen we het dan een 'burgerSinitiatief' gaan noemen en krijgt het de aandacht die het volgens mij ozo zeer verdiend. We zouden de eersten zeker niet zijn!!

Ongelofelijk veel dank aan allen die hier een bijdrage aan hebben geleverd, in welke vorm of hoedanigheid dan ook.


P.S. De publicatie van gegevens van opvolgende overledenen zal zo mogelijk en zolang mogelijk voort gezet worden. Op voorwaarde dat er gegevens zijn en vanzelfsprekend dat nabestaanden die ter beschikking willen stellen voor publicatie op deze site.