OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Zijn geboorteakte.

Antonie was een zoon van ...

Zijn trouwakte.

Hij trouwt met ...

Zij zijn de ouders van ...

En ook de ouders van ...

En ook de ouders van ...

En ook de ouders van ...

En ook de ouders van ...

Bron: Tremele.nl : Een deel van de Numans stamboom, voor zover zij deel hebben uit gemaakt van het Dreumelse 'establishment'.

Antonie kwam af en toe in het nieuws ...

En zijn vrouw ook ...

Antonie Numans.

Zijn overlijdensakte.

Het grafmonument voor zowel Antonie Numans als Wilhelmina Krouwel.

De locatie van dit grafmonument op het kerkhof, te midden van de andere Numans familieleden en aangetrouwden.

De locatie van het grafmonument aan gegeven op de door Wim Verhoeff geschetste plattegrond.

Het echtpaar Numans - Krouwel.

Hun stamboomtakken.

Bron: Tremele.nl : Nog enige achtergrond informatie over de protestantse (Nederlands Hervormde) kerk aan het Kerkpad.


Antonie bereikte de hoge leeftijd van 72 jaar. En werd 112 jaren geleden begraven op ...