OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Haar geboorteakte.

Arnolda was een dochter van ...

Haar huwelijksakte.

Zij stapt in het huwelijksbootje met ...

Ze was een zus van ...

Ze was ook een zus van ...

En ze was een zus van ...

Ze was moeder van ...

Ze was ook moeder van ...

Ze was ook de moeder van ...

Ze was ook de moeder van ...

En ze was ook de moeder van ...

En, ten slotte, ook moeder van ...

Arnolda's overlijdensakte.

Haar grafmonument.

De locatie van haar grafmonument op Wim Verhoeff's plattegrond.

De locatie van haar grafmonument op het kerkhof.

Haar stamboomtakken in twee afleveringen.


Arnolda mocht 69 jaren oud worden en werd 110 jaren geleden begraven op ...