OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Haar geboorteakte.

Ze is een dochter van ...

Ze is een zuster van ...

Ze is ook een zuster van ...

Ze is ook een zuster van ...

Ze is de stiefzuster van ...

Ze is ook de stiefzuster van ...

Ze is ook de stiefzuster van ...

Ze is ook de stiefzuster van ...

Ze is ook de stiefzuster van ...

Haar overlijdensakte.

Haar stamboomtakken.

Gerdina van Dijk wordt 137 jaar geleden begraven op het protestantse kerkhof aan het Kerkpad te Dreumel.