OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Haar geboorteakte.

Zij was een dochter van ...

Haar vader (Diderik van Dijk) was eerder getrouwd met Johanna Udo en derhalve is Amalia van Dijk stiefzus van al de uit dat huwelijk voort gekomen kinderen. Dus van ...

Ze was ook stiefzus van ...

Ze was ook stiefzus van ...

En zelfs stiefzus van haar naamgenote uit dat eerste huwelijk van haar vader.

Haar vader trouwde daarna met FREDERICA LOUISA CAROLINA GODRON  en Amalia is dus een volwaardige zus van ...

En ook van ...

En ook van ...

Haar overlijdensakte.

Haar stamboomtakken.


Amalia van Dijk werd 130 jaar geleden begraven. Op ...