OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Haar zowel geboorte- als overlijdensakte.

Ze was een dochter van ...

Ze was er nog niet, toen Willem Adrianus werd geboren. Noch toen hij 2 jaar later alweer overleed. Zij kwam pas 4 jaar later ter wereld en zou iedereen geleefd hebben, dan zou ze een zus hebben kunnen zijn van ...

En van ...

En ook van ...

En Adriana Wilhelmina Vissers zal geweten hebben van haar drie levenloos ter wereld gekomen broers en zus, maar heeft ze zodoende nooit gekend ...

Haar overlijdens- en tevens geboorteakte.

Haar stamboomtakken-01.

Haar stamboomtakken-02.


Dit levenloos ter wereld gekomen meisje werd op woensdag 17 november 1886, 130 jaar geleden, ter aarde besteld. Haar moeder één dag later !!