OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     


Haar geboorteakte. Het was nog de Franse tijds:

Intermezzo:

In http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/27343/napoleon-in-nederland.html kunnen we lezen: De Franse keizer Napoleon maakte graag persoonlijk zijn opwachting in net veroverde gebieden. In 1810 had hij Nederland geannexeerd, maar het duurde meer dan een jaar voor hij in de Hollandse gewesten verscheen.

Vanwege de talrijke zeeoorlogen die de Hollanders in de loop der jaren hadden gevoerd, zag Napoleon hen als belangrijke bondgenoten in de strijd met de Engelsen. Dit was meteen de voornaamste reden van zijn belangstelling voor Nederland, met als goede tweede de enorme rijkdom die hij hier te lande vermoedde – deels trouwens ten onrechte. Dat geld had hij nodig om zijn legers op de been te houden. Bovendien hoopte de keizer in de Hollandse departementen, net als in andere door hem beheerste landen, nieuwe manschappen voor deze legers te vinden.

De tocht die Napoleon door de Nederlandse gebieden maakte, verliep uiterst efficiënt. Tussen het moment waarop hij bij Cadzand het tegenwoordige Zeeland binnenkwam, en de dag waarop hij bij Grave het land richting Duitsland verliet, bezocht hij ongeveer veertig plaatsen. Vaak reisde hij per boot over de waterwegen, anders te paard of per koets, meestal met een militair escorte.

Napoleon was op het hoogtepunt van zijn macht, controleerde een groot deel van Europa en had na een reeks spectaculaire veldslagen een imago van onoverwinnelijkheid. Bij leven was hij al een legendarische figuur. De neiging van velen om de winnaar te volgen zal ook hier niet hebben ontbroken.

Maar ten slotte (Wikip[edia) : De Franse tijd eindigde toen Napoleon in 1813 werd verslagen en afstand deed van de troon. De oudste zoon van Willem V keerde op 30 november 1813 terug naar Nederland. Na het Congres van Wenen werd hij in 1815 als Willem I uitgeroepen tot koning der Nederlanden.

Weliswaar werd de burgerlijke stand in 1811 door Napoleon in het leven geroepen, en ontworstelde Nederland zich in 1813  aan de Franse overheersing, maar het duurde nog tot 1914 voor eindelijk werd overgeschakeld naar onze eigen taal.

Haar trouwakte.

Zij trouwt met ...

Zij is de moeder van ...

Ze is ook de moeder van ...

Alsook van ...

En ook nog de moeder van ...

Haar overlijdensakte.

Een deel van haar stamboomtakken. Klik op het PDF bestand hieronder voor de uitgebreide versie, als u dat zou willen.

Voor de wat uitgebreidere stamboomtakken ...
... Klik op het PDF icoontje.
Fam.Vink & Udo-Stamboomtakken.pdf (891.62KB)
Voor de wat uitgebreidere stamboomtakken ...
... Klik op het PDF icoontje.
Fam.Vink & Udo-Stamboomtakken.pdf (891.62KB)

Johanna Theodora Magdalena van Dijk wordt 123 jaar geleden begraven, op ...