OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Haar geboorteakte.

Haar trouwakte.

Ze trouwde met ...

Ze is moeder van ...

En ook moeder van ...

Als ook van ...

En ze is ook moeder van ...

Haar akte van overlijden.

Haar grafmonument, dat ze deelt met haar man Johannes Vink.

Locatie op de plattegrond.

Locatie op het kerkhof.

Haar stamboomtakken.


Het is 94 jaar geleden dat Aaltje van Duinen overleed en op het protestantse kerkhof werd begraven op ...