OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Haar geboorteakte.

Zij is een dochter van ...

Zij is een zus van ...

En een zus van ...

En ook een zus van ...

En ten slotte ook nog een zus van ...

Zij overlijdt in Utrecht. Haar Utrechtse akte van overlijden.

Haar Dreumelse akte van overlijden.

Haar grafmonument. (Zij trouwde nooit).

Locatie op de plattegrond.

Locatie op het kerkhof.

Haar stamboomtakken.


Wilhelmina Antonia Numans overlijdt op 1 augustus en wordt begraven op ...