OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Haar geboorteakte.

Haar trouwakte.

Willemina van Gameren was moeder van ...

Ze was ook de moeder van ...

En de moeder van ...

Haar akte van overlijden.

Haar grafmonument. Hendrikus Udo werd niet op dit kerkhof begraven.

Locatie van het grafmonument op het kerkhof.

Locatie van het grafmonument op de plattegrond.

Haar stamboomtakken.


Willemina van Gameren werd begraven op ...