OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Zijn geboorteakte.

Hij was een zoon van ...

Hij was de broer van ...

En de broer van ...

En ook de broer van ...

En de broer van ...

En ook nog de broer van ...

Zijn akte van overlijden.

Zijn grafmonument.

De locatie van het grafmonument op de plattegrond.

En de locatie op het kerkhof.

Zijn stamboomtakken.


Twee en negentig jaren geleden werd Johannes Schimmel begraven op ...