OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Haar geboorteakte.

Zij was de dochter van ...

Haar trouwakte.

Ze trouwt met ...

Ze is de zus van ...

En ook een zus van ...

Ze is de moeder van ...

Haar Tielse akte van overlijden.

Haar Heerewaardense akte van overlijden.

Haar grafmonument.

De locatie van het grafmonument op de plattegrond.

De locatie van haar grafmonument op het kerkhof.

Haar stamboomtakken.


Anna van Hoften wordt op het protestantse kerkhof begraven op ...