OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Zijn geboorteakte.

Zijn trouwakte.

Hij trouwt met ...

Hij wordt en is vader van een aantal kinderen. Waaronder...

En van ...

En van ...

En van ...

En van ...

En ten slotte van ...

Zijn akte van overlijden.

Zijn grafmonument.

Locatie van zijn grafmonument op het kerkhof.

Locatie van zijn grafmonument op de getekende plattegrond.

Zijn stamboomtakken. Klik op het onderstaande PDF bestand voor nog meer takken.

De volledige stamboomtakken van Bertus Schimmel.
Fam.Schimmel Stamboomtakken.pdf (1.36MB)
De volledige stamboomtakken van Bertus Schimmel.
Fam.Schimmel Stamboomtakken.pdf (1.36MB)


Bertus Schimmel, een speciaal plekje in mijn optekeningen heeft hij gekregen, nadat ik verre nazaten van hem op het kerkhof ontmoette en veel verhalen en herinneringen heb mogen beluisteren. Bertus werd begraven op ...