OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Haar geboorteakte ... is niet te traceren. Ook het CBG (Centraal Bureau voor de Genealogie) te Den Haag geeft aan geen verdere gegevens van Maria te bezitten. Mocht u verdere gegevens van of over haar bezitten, dan zou ik het zeer op prijs stellen als u die ter beschikking zou stellen. Ik ben bereikbaar op email-adres: karibuni@tele2.nl. 

Zij was de zus van Paulus Verkerk.

Haar overlijdensakte.


Maria overlijdt op 20 oktober 1907. En haar broer op 15 oktober 1907.

Maria wordt te Dreumel begraven op ...