OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Klik HIER voor INHOUDSOPGAVE (of op VERHALEN-WIJZER & NIEUW in het linker menu).

NIEUW EMAIL-ADRESJDVDG@OUTLOOK.COM
(karibuni@tele2.nl ontvang ik ook nog als vanouds).
=======================================================================================================
ATTENTIE : Strato (mijn website-zelf-bouw-provider) heeft in al haar, voor mij totaal onbegrijpelijke wijsheid, besloten om, geheel éénzijdig, per 4 oktober 2017 met de 'Template', waar deze website op gebaseerd is, te STOPPEN. Met als reden dat een aantal templates, waaronder deze ... quote"niet responsief zijn en dus niet geschikt zijn voor weergave op mobiele apparaten, zoals een smartphone of tablet.-unquote ".  Deze website zal, althans beweert Strato, wel beschikbaar blijven,  zolang als ik geen andere template kies. Dat was ik overigens al nooit van plan en nu al helemaal niet meer.
Het is, zo bleek vandaag (17/9/'17), ook NU al niet meer mogelijk om nieuwe verhalen te produceren, laat staan publiceren. 
Ik ga me uitgebreid beraden wat me te doen staat om toch gestalte te kunnen blijven geven aan mijn verhalen, die nog lang niet 'op' zijn, eerder het tegendeel. Er zijn er nog massaal veel te verzinnen en op te stellen en het is zeker mijn ultieme plan om daarmee door te gaan, waar en hoe dan ook.
Het kan wel 'even' duren eer ik zodoende weer in de lucht ben met een nieuwe manier om mijn verhalen publiek beschikbaar te maken. 
Waarschijnlijk is (t.z.t.) het Dreumelse weekblaadje de meest geschikte methode, om e.e.a. kenbaar aan U te maken.
Ik heb Strato uitvoerig op de hoogte gebracht van mijn gevoelens over deze ontwikkelingen.
Geduld is een schone zaak. 
==========================================================================================================================================
  

Zoektip: Tik letter voor letter (van b.v. een voor- of achternaam of woonplaats), of cijfer voor cijfer (van b.v. een jaartal) in van uw zoekopdracht. U kunt dan alle resultaten, vanaf mogelijk heel veel tot wat u echt zoekt, bekijken. Heeft u eenmaal een bepaald verhaal aangeklikt, dan kunt u in dàt verhaal verder zoeken met Ctrl-F.

IN-en UITZOOM-tip: Als u wilt inzoomen op een afbeelding of tekst, dan is dat alleen mogelijk op déze home-pagina. Het is niet mogelijk als u eenmaal een verhaal heeft geopend. Excuses daarvoor, maar het website-bouw-programma biedt die mogelijkheid helaas niet aan.

 (Foto ▲ : 1921: Ferdinandus Augustus Josephus Alphonsus Hubertus Maria Hengst, direct (onzichtbaar) achter me. Tijdens zijn 25-jarig jubileum als kantonrechter te Uden). 


Nadat ik, Jodi van der Giesen, vanaf 1952, eerst in m’n moeder en Breda en daarna in Baarle Nassau en Apeldoorn en Arnhem, en vervolgens in Garissa (Kenya-1977-1985), Duiven (Nl), Dar es Salaam (Tanzania-1986-1989) en Paramaribo (Suriname-1989-1992) en Westervoort (Nl) had gewoond, geleefd, gewerkt en genoten, woon en leef ik vanaf medio 1993 in Dreumel. Aanvankelijk met m'n vrouw en twee kinderen, jongens. Het derde kind, een meisje, werd hier in Dreumel geboren. Mijn vrouw en hun moeder is in 2008 overleden en de kinderen wonen niet meer thuis. Maar nog wel in nagenoeg naburige dorpen en steden. Dreumel, vlakbij Tiel, maar dan aan de andere kant van de Waal.Gedurende de afgelopen jaren ben ik langzaam maar gestaag steeds meer geïnteresseerd geraakt in de geschiedenis van Dreumel, haar zeer wijde omgeving en die van al haar bewoners. Die in de wandelgangen, maar door de bank genomen elders ook, Dreumelnaren genoemd worden. Alle geslachten vallen overigens onder deze noemer.Er bestaat, zoals u ongetwijfeld weet, een bekend Nederlands gezegde dat vroeger in de letterlijke zin betekende dat kadavers van verdronken koeien en misschien ook wel paarden, schapen en varkens, uit sloten werden gevist. Een dergelijke gebeurtenis was uiteraard een grote strop voor een boer en 'Oude koeien uit de sloot halen' wordt dan ook vaak gerelateerd aan vervelende voorvallen. Lang geleden werden die kadavers nog wèl uit de sloot gehaald, maar in recenter tijden is er toch de neiging om wat eenmaal -en wellicht eindelijk- tot rust is gekomen, liever voorgoed te laten rusten.   Toch blijkt het achterhalen en vinden van figuurlijke ouwe koeien, in welke vorm en hoedanigheid dan ook, over een periode vanaf heel ver geleden tot een heel stuk dichterbij, uitermate veel  interessanter te zijn dan ik ooit had vermoed, vóór ik me steeds verder verdiepte in de ongelofelijke hoeveelheid informatie die het verleden best wel prijs wil geven.Je moet er alleen oog voor hebben ... een passie voor ontwikkelen ... naar willen en blijven zoeken ... en er vooral heel veel tijd voor over hebben.

Maar dan vind je in het zogenaamd duistere verleden best vaak pareltjes in ongekende aantallen en van een geregeld weergaloze pracht en intensiteit.Ik schrijf daar graag en veel verhalen over en de naar mijn mening meest interessante wil ik erg graag met u delen. Ik heb daar deze website voor opgezet en ik hoop dat ik u met deze verhalen kan -blijven- boeien. 

Mocht u willen reageren op mijn verhalen, of relevante toevoegingen (m.n. foto's) hebben, maar ook als er onjuistheden in mijn verhalen zijn geslopen of indien ik onterecht -maar te goeder trouw- gecopyrighte afbeeldingen gebruik, dan kunt u mij altijd via mijn @mail bereiken. Al naar gelang de aard van uw bericht, zal ik daar proberen zo terstond mogelijk op te reageren. Verhalen over alles wat de geschiedenis ons -tegenwoordig digitaal- kan onthullen over ... onszelf, onze voorvaderen en -moederen, de buren, het dorp, de gemeente, ons land, onze wereld. Hoe het was ... hoe het is en ... wat we allemaal kunnen nalaten voor onze opvolgers en -sters.

Toen het naar beneden laden van akten nog veel gemakkelijker kon dan al vanaf een aardig poosje geleden, heb ik daar dankbaar gebruik van mogen maken. Ik heb erg veel akten van alle bewoners van Dreumel en van eveneens veel gemeenten waar Dreumelnaren -anders dan in Dreumel- trouwden, aangiften deden van geboren kinderen of overleden. Uiteraard met de beperking van de openbaarheid van digitale akten. Als ik u kan helpen met deze informatie doe ik dat graag. Mail me!Deze site verkeert chronisch in een 'Under Construction' status. Verbaast u daarom niet als de opmaak tijdens uw eventueel volgende bezoek plots blijkt iets of veel te zijn veranderd. Of dat al eerder door u gelezen verhalen nóg langer zijn geworden dan ze toch al -meestal- zijn. Of zelfs geheel zijn verdwenen. Ik houd geen logboek bij van elke aanpassing die ik doorvoer. Ik ben al druk zat met verhalen samen te stellen. Zodoende, 'onder constructie' zal u ongetwijfeld een keer of meerdere keren tegen komen. 

  


Dat gaat onherroepelijk gepaard met mijn gekoesterde wens om deze informatie zo optimaal mogelijk aan te kunnen bieden.Ouwe koeien ... 
      Old Cows.


*) Een aantal verhalen werd al eerder gepubliceerd op www.tremele.nl.

Klik HIER voor de website van Tremele.nl en kies vervolgens in linker menu 'Ouwe Koeien'.

**) Bron individuele dagverklaring bij Kerkhof personen: www.datum.nl.


Reacties ... loftuitingen ...opmerkingen ... toevoegingen ... correcties ... vragen om voorouder-informatie ... vóór gebruik van tekst en afbeeldingen ...

karibuni@tele2.nl

&

jdvdg@outlook.com

 

Het aantal bezoekers:

 


(Ik houd niet bij hoe vaak ik zelf al ingelogd heb)