OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

23-06-2016: Soms en best wel vaker komt het voor dat het niet duidelijk is wat we ergens lezen of zien. In teksten worden woorden gebruikt, die we niet -meer- herkennen of op foto's staan personen, die we ook niet -meer- kennen. Of je kent een taal niet -goed genoeg- om een document te kunnen vertalen. Dan is het goed om anderen te vragen of zij er meer van weten. Daarvoor is deze pagina in het leven geroepen. 

Niet geheel zonder directe reden uiteraard, want ik vond een foto waar ik best graag meer van wil weten. 

Het zijn een aantal mensen, die mij onbekend zijn en waar ik best graag van zou willen weten wie het zijn. 

Achter de burger personen staat een detachement marechaussees, die in en rond 1926 geholpen hebben met onder andere de verplichte evacuatie van Dreumelnaren en -naressen, toen het woeste water de mensen, en zeker de huizen, letterlijk tot aan de lippen kwam. Ik heb deze foto gevonden op de website van www.marechausseesporen.nl en ik heb gelukkig toestemming verkregen om deze foto hier te mogen gebruiken.

Jos van Koolwijk (van de Dreumelse geschiedkundige stichting Tremele) wist me al te vertellen dat de persoon geheel links boven (nr.1) een toekomstige burgemeester van Dreumel is, te weten de heer Theodorus Johannes Kooijmans. Over de andere burgerpersonen heb ik tot nu toe geen informatie. Laat staan over de marechaussees. Aangezien het veerhuis op de achtergrond in Dreumel staat, eigenlijk stónd, ga ik er van uit dat er zeker een aantal Dreumelnaren op deze foto staan en zitten. En derhalve de vraag aan u of u wellicht iemand herkent.

Mocht u iemand herkennen, kunt u me dat dan alstublieft per mail laten weten : karibuni@tele2.nl. Graag het nummer erbij vermelden, zoals op de nummer-foto wordt aan gegeven. Veel dank voor uw hulp alvast.

07-07-2016: "Toeval bestaat niet", zei mijn vrouw altijd. Telkens als ik me weer eens hogelijk verbaasde over gebeurtenissen die gebeurden, maar zonder dat daar een logisch pad voor aan te wijzen was, hoe ze tot stand waren gekomen. Achteraf kun je dat pad wel beschrijven, maar van tevoren had je zoiets niet kunnen bedenken of voorspellen, met hoeveel fantasie dan ook! 

Hoe dit 'pad' verliep ...

- Ik neem me voor om toch maar eens wat krantenknipsels te gaan verzamelen over Dreumel, over een periode van ruwweg een jaartje of 100, van 1950 terug naar 1850.

- Dat proces verloopt gestaag, al moet ik me zowat bij elk krantenknipsel realiseren dat het wel eens een -veel- langer proces zou kunnen worden dan ik aanvankelijk dacht.

- Voordat ik aan 1926, het watersnoodjaar, begon, had ik me nog niet bedacht dat ik dat jaar niet achter-, maar gewoon vóóruit zou willen afwikkelen.

- Om niet alleen maar leesvoer aan te reiken, maar ook kijkvoer, vraag ik Internet naar afbeeldingen van 'Dreumel' en '1926' en 'watersnood'. De gevonden resultaten leveren veel minder afbeeldingen en foto's op dan teksten in de kranten, maar er zitten mooie foto's tussen, die in ieder geval een verhaal laten zien hoe het geweest is in die barre tijden. 

Eén van die zeer onverwachts opduikende foto's is die, die ik hieronder heb afgebeeld, een detachement marechaussees voor het veerhuis, in gezelschap van een aantal burgers. Deze foto wordt oorspronkelijk gepresenteerd op de website van www.marechausseesporen.nl en ik krijg toestemming van de webmaster om hem te gebruiken in dit verhaal. En ik verzoek u om nadere informatie als u daarover mocht beschikken.

- Gerard van Welie bezoekt af en toe deze website en ziet bij toeval (Oh nee, dat bestond eigenlijk niet!) deze foto en laat me weten dat hij daar wel wat mensen op herkent. Hij laat me op 4 juli 2016 het volgende weten:

Daar staan , naast alle ordebewakers, het gezin van Gerrit van Wijchen (in de midden met pet) en echtgenote P de Jong en hun kinderen. Tweede van rechts ook met pet is Wim. Zijn echtgenote Mimi Pluim woont 90 jaar nog schuin tegenover me.  Ze vertelt je met plezier alles over toen.

- Niet geaarzeld uiteraard en op 6 juli 2016 een kort bezoek gebracht aan Mimi. Ooit woonden we hemelsbreed slechts 50 meter van elkaar vandaan (toen wij nog op het Kerkpad woonden) maar ze kent me niet. Dit bezoek was ook slechts bedoeld om mezelf voor te stellen en om te vragen of zij inderdaad personen op die foto herkent? En die kennis met me zou willen delen ... want dat weet je pas als je het vraagt.

"Ja, natuurlijk", zegt mevrouw (Mimi) van Wichen van der Pluijm. "Die met die pet is mijn man. En dat is Gerrit, en dat is Pietje. En zij, dat is Ciska. En die daar, is ook een Ciska". En al sprekend wijst ze vastberaden persoon na persoon aan, die ze direct van een naam kan voorzien.

Ik maak een afspraak met haar voor 7 juli 2016 om op dezelfde tijd als op 6 juli, na m'n werk, nog een keer bij haar te mogen komen. Dan mèt pen en papier én gehoorapparaten in én een bril, en dat vindt ze prima.

Ik ben er vandaag geweest, een dikke anderhalf uur lang. Ik heb me er al veel eerder en vaker over verbaasd en verwonderd, toen ik ooit eens diverse gesprekken had met Zus Gooijer en Gertrude Vis - van Ruth. Verbaasd en verwonderd over het giga-geheugen, waar al deze dames -op hoge leeftijden- nog over beschikken en beschikten. Mimi van Wichen - van der Pluijm vertrouwde me toe dat ze 91 jaar is. Eén en negentig, dames en heren lezers ...

En ze heeft me tal van verhalen verteld, waaronder de bevestiging dat deze foto werd genomen bij het Dreumelse veerhuis. Dit specifieke veerhuis werd door de Duitsers in de tweede wereldoorlog geruïneerd en werd helaas nooit meer opgebouwd. Maar wist u dat dat ooit stond, vlakbij waar nu Kusters -aan de dijk- bedrijf voert! 

"Ja, dààr", zei mevrouw Mimi. "Ik heb er nog een foto van" ... m'n mond viel wagenwijd open ... Hoezo, toeval bestaat niet !! Ik heb nooit geloofd dat het niet bestaat. Het bestaat in mijn ogen wèl ... aantoonbaar!! Kijk maar.

Met de tekst 'de foto werd gemaakt ...' op de afbeelding van het veerhuis hierboven, bedoel ik natuurlijk de foto van de marechaussees en de Dreumelnaren, die hen op de foto vergezellen. Ik heb me vanaf het eerste moment dat ik die foto (hieronder) voor het eerst zag, al afgevraagd hoe het zo gekomen is dat beide groepen, marechaussees en burgers, op één en dezelfde foto staan. En zitten.

Ook daar was een hele goeie verklaring voor. Mw. van Wichen - van der Pluijm vertelde dat al deze marechaussees in het Veerhuis in gekwartierd waren en het daar goed naar hun zinnen hadden. Juist vanwege het feit dat Gerrit van Wichen, zeer waarschijnlijk met volledige medewerking van Pietje de Jong, het veerhuis en een café runde, veroorzaakte dat hij -en zij-  van alles weet had en daarnaast ook nog als soort koopman allerhande waren aan en van de man wist te brengen. Al was hij geen boer, hij boerde goed en allen die hij om zich heen had verzameld, boerden goed met hem mee.  Dus ook de ingekwartierde marechaussees. En ineens was het veel minder verwonderlijk dat die beide groepen personen op één foto te zien zijn. 

Uiteraard was er nog één prangende vraag steeds onbeantwoord gebleven: kende Mimi de mensen op de foto? Deels had ze daar gisteren al antwoord op gegeven, maar tijdens het vandaagse bezoek had ik tijd genoeg en spullen bij me om -bijna- alles vast te kunnen leggen. Onder deze foto ziet u dus alle namen die Mimi zich nog wist te herinneren. Grandioos ... wat een geheugen op je, nee hààr, 91-ste! Haar kennis ging niet zo ver dat ze ook de namen van de militairen kende, maar ik was al stikblij met al de andere namen.

 

Theodorus Johannes Kooijmans, toekomstig burgemeester van Dreumel van 1946 tot 1967.

10 Marechaussee - onbekend

19 Gonda van Wichen, een zus van Gerrit van Wichen (22)

2 Marechaussee - onbekend

11 Marechaussee - onbekend

20 Ciska van Wichen, dochter van Gerrit (22) en Pietje de Jong (21)

3 Marechaussee - onbekend

12 Marechaussee - onbekend

21 Petronella (Pietje) de Jong, vrouw van Gerrit van Wichen (22)

4 Marechaussee - onbekend

13 Marechaussee - onbekend

22 Gerardus Theodorus (Gerrit) van Wichen

5 Marechaussee - onbekend

14 Marechaussee - onbekend

23 Ciska Bonink

6 Marechaussee - onbekend

15 Marechaussee - onbekend

24 Wilhelmus (Wim) van Wichen, de man van Mw. Mimi van Wichen van der Pluym

7 Marechaussee - onbekend

16 Marechaussee - onbekend

25 Naam onbekend, broer van Pietje de Jong (21)

8 Marechaussee - onbekend

17 Hermanus van Wichen, zoon van Gerrit (22) en Pietje (21)

26 Marechaussee - onbekend

9 Piet (?) Kraaij (van de bakkerij)

18 Marechaussee - onbekend


 

De familie van Wichen, nadat ze het Veerhuis hadden verlaten, verhuisden in 1929 naar Den Bosch en baatten daar een hotel-café Bellevue uit. Van de Dreumelse geschiedkundige Stichting Tremele mocht ik onderstaande foto gebruiken, die al jaren op hun site staat. Het interieur van Bellevue. Met een aantal leden van de van Wichen familie op de foto.

Mimi vertelde verder dat zij zelf ook best veel bewaarde, vooral als het gaat om dierbaren en vrienden. 

Wat dacht u hiervan (No.22 op de foto):


Of hiervan (No.21 op de foto):Ten slotte liet Mimi me nog een fotootje zien van Pietje de Jong die, zo vertelde Mimi verder, op haar 90-ste is overleden.

(In het echt is het fotootje slechts 5 centimeter hoog):


Het lijkt alsof ze hier bij de R.K. Kerk loopt, maar ik kan me schromelijk vergissen. Zij en Gerardus Theodorus van Wichen trouwden te Dreumel, op ...


Dank u wel, mevrouw Mimi van Wichen - van der Pluijm.


05-07-2016: Al door honderden kranten heen klikkend, ten behoeve van Saillant Dreumel, kom ik regelmatig berichten tegen die weer bij andere onderwerpen lijken te passen. Zo ook onderstaande krantenknipsels, die ik hier maar plaats, zonder enige wetenschap, die zou kunnen aan tonen dat ze hier ook horen. Tot het tegendeel is bewezen, laat ik het hier maar rustig staan.