OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Bij ons in Dreumel hebben we zowaar in totaal drie begraafplaatsen, waarbij er, naar ik vernomen heb, nog onderscheid wordt gemaakt tussen 'begraafplaats' en 'kerkhof'. Het schijnt dat als je Protestant of Nederlands Hervomd bent, dat de permanente rustplaats van overledenen een kerkhof wordt genoemd en voor alle overige soortgelijke rustplaatsen het woord begraafplaats wordt gebezigd.

Persoonlijk ben ik geen gedreven aanhanger van welke religie dan ook. Maar omdat mijn vrouw in 2008 overleed en op het Nederlands Hervormd - Protestantse Kerkhof aan het Kerkpad in Dreumel werd begraven, heb ik heel wat meer met die specifieke rustplaats dan met welke andere dan ook binnen de best wel beperkte dorpsgrenzen.

Al vanaf dat ik vanaf 2008 met grote regelmaat dit kerkhof bezoek, en vanaf toen ook al gestart ben met een min of meer epische zoektocht om, voor zover mogelijk, 'alle' gegevens van alle overledenen aldaar vast te leggen, had ik me al vanaf enige jaren geleden afgevraagd hoe een overledene met de titel 'Jonkvrouw' vóór haar naam ooit op het kerkhof(je) terecht was gekomen van een plattelandsgemeente als Dreumel. Heel veel platter kon nauwelijks. En ik durf er geen eens een zeer ruim bemeten schatting over uit te spreken, maar de Protestanten zijn zeer ruim de grote minderheid in het zodoende overwegend en overweldigend Katholiek georiënteerde Dreumel. 

 

 
« Jkvr. IJda Johanna Nahuijs is en was geen eens een rasechte Dreumelnaar, als je althans die kwalificatie uitsluitend kunt of wilt toebedelen aan personen die in Dreumel zijn geboren. Want dat werd ze niet. Ze werd te Ophemert geboren, op 8 maart 1867: 

Als dochter van Pieter Huibert Nahuijs en Johanna van Dijk.

En is het vervolgens voor niet in Dreumel geborenen voor altijd onmogelijk om ooit nog een rasechte Dreumelnaar te worden, hoe lang je er ook nog zou gaan en blijven wonen, of welke invloed je ook ooit zou hebben of gehad hebt op de Dreumelse geschiedenis.

 

 
Als een meisje werd geboren in Ophemert en je wilde met haar trouwen, dan was het een tot nog erg lang daarna ook nog een opgeld doende traditie om dat in haar geboorteplaats te laten plaats vinden. Zo ook IJda Johanna Nahuijs en Johannes Josephus Numans »


 

  

 

De familie Numans bekleedde gedurende lange tijd belangrijke functies binnen de Dreumelse gelederen. Niet in het minst de man van jonkvrouw IJda Johanna Nahuijs, Johannes Josephus Numans. Hij was wèl degelijk een echte Dreumelnaar en werd alhier, als zoon van Antonie Numans en Willemina Krouwel, geboren op 21 januari 1863.

Als raadslid bekleedde hij een belangrijke functie binnen de gemeente en was zichtbaar zowel getuige en slachtoffer van onderandere de watersnood in 1926:

Voor bewezen diensten als raadslid ontvangt deze Dreumelnaar een Koninklijke Onderscheiding en wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Daarnaast verwerft hij ook nog de watersnood-medaille. Deze foto werd in Dreumel gemaakt tijdens de zeer omvangrijke watersnood van 1926.

Met aan zijn zijde niemand minder dan jonkvrouw IJda Johanna Nahuijs. In een Power Point presentatie, die ik speciaal samen stelde over alle personen op het al eerder aangehaalde kerkhof, wordt ook deze jonkvrouw uitdrukkelijk voor het digitale voetlicht geplaatst. Zoals op elke 'bladzijde' van deze geheel interactieve presentatie wordt een interactiveling een groot aantal door-klik mogelijkheden geboden om, tot in detail, meer te weten te komen over de persoon waar zijn of haar interesse op dat moment naar uit gaat. In onderhavig geval dus Jkvr. Nahuijs. Onderstaande afbeelding is slechts één 'bladzijde' uit de meer dan 1200 'bladzijden' tellende presentatie.

De vermelding in het midden van deze afbeelding is een aantekening over de datum waarop zij werd begraven (dus niet wanneer zij overleed) op het Dreumelse kerkhof. Zij was overledene nummer 142. Een en ander werd en wordt door de Protestantse kerkmeesters hand geschreven bij gehouden in een register, waar in 1870 mee werd begonnen. Uiteraard werden ook van voorafgaand aan dit jaar zeer gedetailleerde registers bij gehouden, maar voor zover mij -na heel veel naspeuringen- bekend, zijn die verloren geraakt. 

Jonkvrouw Ijda Johannan van Nahuijs
Details in PowerPoint presentatie N.H. Kerkhof-Dreumel
IJ J Nahuijs.pdf (1.16MB)
Jonkvrouw Ijda Johannan van Nahuijs
Details in PowerPoint presentatie N.H. Kerkhof-Dreumel
IJ J Nahuijs.pdf (1.16MB)

(Klik óp het PDF-icoontje) In deze interactieve presentatie wordt tevens kort verklaard waar deze adellijke titel zijn oorsprong vond. Een jaartje of 180 geleden werden heel verre voorvaderen van IJda Johanna ingelijfd in de Nederlandse Adel op grond van vermeende afstamming van de familie Horstmar, later Horstmar-Ahaus. Dit is het familiewapen van deze Duitse adellijke familie:  

 

 Alhoewel er slechts met enige terughoudendheid aan gerefereerd kan worden, geeft de nu op Wikipedia (nog in bewerking zijnde) vermeldde gegevens over de stamreeks van deze familie toch goed aan hoe de achternaam van aanvankelijk alleen Horstmar -zie «wapen- in de periode van 1326 naar 1678- langzaam verandert in eerst Horstmar-Ahaus, daarna in ‘Herr von denAhus (Nahus)” naar “Herr von Nahuys”. De achternaam ‘van Nahuys’ krijgt langzaam maar onverbiddelijk gestalte.


 https://de.wikipedia.org/wiki/Horstmar-(Adelsgeschlecht) :

 


Horstmar was en is trouwens een nog steeds bestaande gemeente in Duitsland, met een zeer imposant slot Schwanbell dat tussen 1872 en 1875 werd gebouwd:

  (Bron: https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Schwansbell_(L%C3%BCnen) )

Net als in Ahaus, waar ook een prachtig kasteel Ahaus staat. Het oorspronkelijke gebouw kwam in 1718 tot stand, werd in de tweede wereldoorlog geheel verwoest, maar weer compleet gerestaureerd:

  (Bron: http://www.muensterland-tourismus.de/13076/schloss-ahaus )

Ook Ottenstein, voorkomend in de bovenstaande stamreeks, was en is een plaats in de gemeente Anhaus in Duitsland. Daar staat nog steeds kasteel Ottenstein, waar tussen 1660 en 1680 de laatste structurele aanpassingen aan werden verricht.

 

Het zou te ver gaan om uit te zoeken of de hele verre voorvaderen met –moederen van IJda Johanna Nahuijs ook daadwerkelijk en wellicht wel langdurig in deze kastelen gewoond en geleefd hebben.

Dus verder met het indruk- en ontzagwekkende relaas over de totstandkoming van de adellijke familie (Ahaus) Nahuys of Nahuijs: 

 

 


‘De stamreeks begint met Christoffel Hendricksen van Nahuys (Ahaus) die in 1618 soldaat in dit garnizoen was te Emmerik en tussen 1636 en 1638 overleed. Zijn zoon Pieter van Nahuys (1622-1678) werd secretaris, schepen en president-schepen van Oirschot. Enkele nazaten werden vanaf het KB van 27 maart 1835 tot 1886 ingelijfd in de Nederlandse adel op grond van vermeende afstamming van de familie Horstmar-Ahaus’.


 

Uiteraard zijn er ook, en wellicht wel heel veel, andere websites waar aandacht wordt besteed aan adellijke families die direct of indirect met Dreumel te maken hadden. De reden dat ik dit verhaal schrijf maakt echter duidelijk dat ik nog geen soortgelijke artikelen ben tegen gekomen over IJda Johanna Nahuijs. Tijd dus om een groot aantal sluiers op te lichten.

Op onderstaande afbeelding ziet u een weergave van wat ik maar 'stamboomtakken' ben gaan noemen. Geen echt genealogisch verantwoorde stamboom, maar wel met heel veel takken die naar heel veel familieleden wijzen, tot ver, heel ver in het verleden. Een stortvloed aan informatie komt op je af als je genoeg geduld hebt om lang genoeg te zoeken. Het feit dat de gezochten vrijwel allemaal al van adel waren of die adel trouwden, maakt het al een aanzienlijk stuk eenvoudiger om aan de lopende band gegevens te zoeken en met name te vinden. Zij hadden geld, meestal heel veel, en vrijwel alles werd en kon derhalve vast gelegd worden over hun levens en bestaan. 

 

De Stamboomtakken van IJda Johanna Nahuijs
Nahuijs Stamboomtakken-verkleind.pdf (5.78MB)
De Stamboomtakken van IJda Johanna Nahuijs
Nahuijs Stamboomtakken-verkleind.pdf (5.78MB)

IJda en Johannes vindt u op deze afbeelding vrijwel onderaan terug, rechts van het midden, bij de blauwe nr's 7 & 8. Nr. 9 & 10 zijn de ouders van Johannes Numans.

Als U óp het PDF-icoontje klikt krijgt u een vergroting van bovenstaande afbeelding te zien. U kunt in- & zelfs uit-zoomen en alle voorvaderen en -moederen bekijken en zo zien hoe IJda Johanna Nahuijs ooit aan haar adellijke titel jonkvrouw is gekomen.

De oorspronkelijke afbeelding is 60 Mb groot en heeft een formaat als een A1 tekenblad. Ik stuur u deze afbeelding toe met WeTransfer, als u mij een mailtje met dat verzoek toe doet komen.