OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     Op de protestantse begraafplaats staat dit grafmonument.

Velen zullen al aan dit grafmonument voorbij zijn gegaan, soms uit nieuwsgierigheid, soms gebukt onder emoties, soms met een glimlach vanwege een vluchtige herinnering.

Zou iemand er al bij stil staan en er even de tijd voor nemen, dan zou een snelle berekening opleveren  dat de heer  Hendrik Schimmel  op 59-jarige leeftijd is overleden. En, zou de bezoeker kunnen denken … goh … best jong !

Zou iemand er heel wat langer bij stil staan of zitten, en zou die iemand zich intensief hebben verdiept in diverse “acten en akten en actens” van de gemeente Dreumel, dàn zou deze persoon  zonder veel problemen, maar pas na heel veel gezoek, de geboorteakte van de heer Hendrik Schimmel ontdekken. 

 

 


En er op die wijze achter komen, dat de vader van Dhr. Hendrik Schimmel , Dhr.  Bertus Schimmel op … 21 maart 1874 …

… naar het gemeentehuis van Dreumel toog om daar aangifte te gaan doen van de geboorte van zijn zoon, Hendrik Schimmel.

En niet in 1884 !!

De heer Hendrik Schimmel is zodoende niet overleden toen hij 59 was, maar toen hij 69 was !