OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Dit zou een mooi nieuw verhaal kunnen zijn ... over de marechaussees die rond en in 1926 geholpen hebben om iedereen die getroffen was door de grote watersnood te assisteren. In Dreumel werd hun hulp onder meer ingeroepen, speciaal om Dreumelnaren die niet wilden vertrekken, met zachte hand te manen toch maar te evacueren. Op straffe van verdrinken, in het alsmaar wassende watertumult. 

Maar ik heb onder een ander hoofdstuk al een stukje over de marechaussees geschreven.

Ik wil u erg graag naar dat mijns inziens wederom zeer geslaagde verhaal verwijzen en deze link doet dat in luttele seconden. Klik HIER

Wellicht dat er nog eens een lang moment komt om veel uitgebreider te verhandelen over wat die marechaussees allemaal gedaan hebben, gedurende die langdurige rampperiode. Dan zal ik u daar direct van verwittigen uiteraard.