OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Een speciaal hoofdstuk, toch wel. Alle hoofdstukken en verhalen zijn speciaal, anders zou ik er geen verhalen over produceren. Maar ... dit hoofdstuk gaat specifiek over Dreumelnaren en -naressen, die prominente posities in de Dreumelse samenleving hebben bekleed. Waardoor ze, bewust of onbewust, meer in de belangstelling stonden dan de gemiddelde Dreumelnaar en -nares, die toch vooral het dagelijkse overleven als hoofdbezigheid had en daar al ongelofelijk veel moeite genoeg mee had.

Hoe speciaal waren dan eigenlijk die notabelen, is de kernvraag die ik graag aan U, alle lezers en lezeressen, wil voor leggen. Hoeveel specialer waren ze eigenlijk in vergelijking met het -zeg maar-  heel gewone voetvolk. Dat overigens in aantal personen uitermate dik in de meerderheid was, vergeleken met dat uiterst luttel aantal prominenten, dat slechts door deze prominentie toevallig telkens meer in de publieke belangstelling stonden. Toegegeven, prominent werd je mogelijk slechts na studie en opleiding en ervaring, maar desondanks gaat dat ook op voor een goede boer, hoefsmid of dienstmeid.

Aan de hand van het verhaal over Gerrit Jan Diekema, in mijn ogen een schoolvoorbeeld van een persoon waar we een voorbeeld aan zouden kunnen nemen, stel ik u vervolgens voor aan de Dreumelse notabelen. 
Uw mening doet er toe !