OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Er werd en wordt zoveel al geschreven over de belangrijkste heren en, waar van toepassing, ook dames, die deel uitmaken van het selecte en beslissingsbevoegde groepje personen, dat een gemeente en alles wat daar onder valt, behoren te 'runnen'. Over hen wordt veel geschreven in de lokale en nationale pers, mogelijk wel veel teveel. Waarbij datgene wat de minder bekende mensen bezig hield vaak van tafel verdwijnt. Het kleine delft meestal het onderspit ten opzichte van wat de notabelen als 'grote' en belangrijker issues beschouwden. Er wordt best wel over geschreven, over dat kleine, maar mogelijk minder aandacht aan besteed, als nodig zou zijn om ook de daarmee verbonden oorzaken, noden en wensen beter en diepgaander te kunnen doorgronden. 

Ik doe een poging om met deze krantenknipsels juist de aandacht zoveel mogelijk te verleggen van die beleidsbeheerders, zie zulks -hun bevoegdheden- ook nog angstvallig in de eigen gelederen hielden, en probeer de focus meer te leggen op wat al die vele anderen bezig hield en zorgen baarde. Zo mogelijk wel veel langer en intensiever dan ooit één van die 'upper-ten' ooit mee gemaakt had of ooit zou meemaken.
En na de krantenberichten volgen de berichten die over Dreumel te vinden zijn in ... tijdschriften. 
En na tijdschriften volgen de berichten die over Dreumel te vinden zijn in ... boeken.