OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Ik heb nu en ondertussen alweer een aantal verhalen geschreven over overleden personen, die begraven werden op het protestantse kerkhof aan het Dreumelse Kerkpad. Het is de uitdrukkelijke bedoeling dat àlle aldaar ter aarde bestelde personen in deze verhalenreeks zullen worden opgenomen. Maar het is dan wel zo dat tegelijkertijd met het opstellen van al die persoonlijke verhalen, het pogen om nog andere verhalen te produceren, op een redelijk laag pitje staat. Ernstig ongerust word ik daar geenszins over, want er zal een tijd komen dat ik al de protestantse overledenen heb ‘onder gebracht’ op deze website. Vervolgens, is mijn verwachting nu, kan ik daarna wederom met volle aandacht andersoortige verhalen gaan produceren en verwerken. Alwaar er een aantal van al langere tijd geleden in de digitale koelkast waren beland. Die zou ik dan weer te zijner tijd tevoorschijn kunnen halen, nog eens nazien op inmiddels eventueel herziene inzichten en feiten en dan alsnog op deze site zetten.

Maar vooralsnog intrigeert het me al een zeer geruime periode hoe relatief vaak Dreumel in het lokale, gewestelijke en landelijke nieuws voor komt. Ik heb het aantal keren dat àndere gemeenten opduiken in kranten, nooit geteld en dat ben ik zeker niet van zins ook. Maar ik heb gedurende al die jaren dat ik al aan het bladeren ben in al die 100-1000-den kranten die www.delpher.nl op hun site openbaar hebben gemaakt, gemerkt dat Dreumel best wel opvallend, zelfs saillant, vaak door zeer uiteenlopende journalisten beschreven werd.

En dat wil ik toch een keer vast gelegd hebben. Ooit maakte ik al eens een schrikbarend lang Word document met alles daarin vervat dat -toen- over Dreumel ging. Maar de verzameling kranten op Delpher.nl is inmiddels heel wat gevarieerder en uitgebreider, zodat ik toch een keer opnieuw ga beginnen met die exercitie. Veel werk, want de zoekopdracht … ‘Dreumel … vanaf 1850 tot en met 1950’ ... doet Delpher even schijnbaar aarzelen, waarna vervolgens toch naar voren wordt gebracht dat er maar liefst 2237 pagina’s met resultaten werden gevonden. Iedere bladzijde telt 10 resultaten, dus het zou zomaar wel ‘even’ kunnen duren eer ik dat verwerkt heb.

Berichten, merk ik nog graag op, over ietwat dieper weg gestopte gebeurtenissen dan waar al zoveel en vaak over werd geschreven. Deze keer geen onderwijzers, geen pastoren, watersnoden, raadsverslagen, burgemeestersverkiezingen, en ook geen branden, uitzonderingen van dit al mogelijk toch een enkele keer uitgezonderd. Saillant moet het minstens zijn, hoeveel werk ook.

Maar ik ga er toch aan beginnen, want zonder begin komt nergens een eind aan! En ik ga voor een broodnodige verandering eens àchteruit werken, te beginnen bij 1950. Dat is direct wat dichterbij ieders bed! Hetgeen overigens een zeker risico betekent, omdat mensen waarover geschreven wordt en gebeurtenissen waar we mogelijk nog mee bezig zijn om die te vergeten nog verser in geheugens liggen en een stuk minder diep in de vergetelheid weg zijn gezakt. 

Ik waag het er op!

De eerste serie berichten heb ik hierboven gepubliceerd en de tweede treft u hieronder aan. Ik doe het niet in perioden van een bepaald aantal jaren, maar de fysieke lengte van een complete afbeelding, van een verhaal, bepaalt wanneer ik weer iets aan dit verhaal toevoeg. 

Hoe ga ik te werk: Eerst 'screenshot' ik elk afzonderlijk bericht uit een krant, inclusief -tweede screenshotje- de bijbehorende datum. Beide screenshots plak ik vervolgens in een Power Point bladzijde, die ik qua afmetingen flink opgerekt heb, voor al die verzamelde screenshots. Maak vervolgens dan van die hele lange PP-bladzijde één afbeelding en dat komt dan uiteindelijk hier terecht. Zoals nu de tweede verzamel-afbeelding hieronder. Weinig aan toe te voegen, alle berichten spreken duidelijk voor zichzelf. Sommige overduidelijk!

Het valt me toch wel op, al klikkend door al die kranten en zoekend naar in dit verhaal passende teksten, dat er relatief weinig oorlogsgebeurtenissen verslagen worden in dezelfde kranten. Wellicht omdat ik op Dreumel zoek en niet op oorlog. Mogelijk dat daar overigens ook restricties op bestonden, wat ik al vast stelde toen ik al die artikelen bij elkaar sprokkelde voor het Brandend Dreumel verhaal (Klik HIER voor dat verhaal). 

Ik heb weer een aanzienlijke hoeveelheid artikeltjes bij elkaar gebracht in een pontificale Power Point afbeelding en niets staat me nu nog in de weg die aan u te tonen.

Ik moet er zelf ook telkens aan denken dat ik 'achteruit' aan het verzamelen ben. Niet zoals te doen gebruikelijk vanaf het verleden naar heden toe, maar andersom. Dus de tweede wereldoorlog is ineens omgekeerd voorbij gekomen en we beginnen nu met de vóór-oorlogse periode, toen we allemaal nog geen weet hadden van wat ons allemaal nog te wachten stond. 

Zeker in de wat afgelegener gemeenten, waartoe je Dreumel best mag en moet rekenen, wisten we uiteraard van het bestaan van de wereld om ons heen, maar waren toch vooral bezig met de gemeentelijke besognes. Die trouwens ook ernstig genoeg waren. Ik zal ze u laten zien in onderstaande afbeeldingen, die veel foto's uit de kranten laat zien. Deze tekst zit ik in begin juni 2016 te schrijven en februari en maart zijn nog niet eens zo lang geleden gepasseerd. Februari & maart 2016 ... kwakkelmaanden met wat regen en teveel wind en ietwat koel. En als ik me wel herinner slechts een gering aantal ochtenden waarop ik wat ijzel van m'n auto af moest krabben voor ik kon vertrekken. Een overzichtje van het KNMI:


Dat was wel even, en langer, anders in de 'Good Old Days'. Of moet ik ze veel terechter de 'Bad Old Days' noemen?  Want ... 

Het begint langzaam, maar niet te stoppen, eindelijk tot me door te dringen dat er weer eens veel meer informatie voor handen is dan ik aanvankelijk had gedacht. Het gevolg daarvan is dat ik never-nooit alle beschikbare informatie in één heel erg lang verhaal kwijt zou kunnen. Ik ga zodoende ook deze verhalen opdelen, al naar gelang de lengte van elk individueel deel-verhaal. Wordt er eentje te lang, dan start ik met een daaropvolgende. 

Dit is zodenkende en -doende deel één en na de afbeeldingen die hieronder volgen, ga ik met deel 2 beginnen. 

Het maakt het dan ook mogelijk om deel-1 -inclusief de rest van de website- alvast te publiceren, zodat de site ook ge-opdatumt kan worden en blijven, telkens als ik een deel-verhaal klaar heb.

Einde Saillant Dreumel - Deel 1.

Klik HIER voor Deel 2.