OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Dit is een nieuwe pagina.

Hier kunt u content plaatsen.

Deze tekst past u aan door erop te klikken.

Alle nieuwe bladzijden die ik op deze website begin, laten eerst deze tekst zien. Weliswaar in een ander letter-type, maar dat kan ik niet handhaven, omdat niet alle computers dat letter-type herkennen en dus ook niet zo weer geven als het in het 'echt' zou zijn. Het is hetzelfde lettertype (Kaushan Script) als ik in de titels gebruik van alle verhalen. Maar die kunt u alleen maar zó zien zoals ze zijn, omdat dat screenshots zijn van geschreven teksten. Ik stel die verhaal teksten eerst samen in een Power Point, maak er een 'screenshot'  (= schermafbeelding) van en projecteer dan die afbeelding boven elk verhaal, uiteraard telkens de tekst (en datum) aangepast, al naar gelang waar het verhaal over gaat. 

In dit geval gaat het verhaal wederom over wat Dreumel allemaal in de kranten teweeg heeft gebracht. Overigens is het lang niet altijd tumult uit de Dreumelse dreven zelf waar de kranten over publiceren, maar heel vaak berichten van algemene aard, waar Dreumel ook in wordt benoemd. Mond en klauwzeer berichten bijvoorbeeld. Als daar ook in Dreumel dierlijke slachtoffers van zijn, dan wordt Dreumel mede genoemd in de landelijke opsomming -in de Staats Courant- van de landsdelen waar besmettelijke ziekten heersen. 

Dat geldt ook voor volkstellingen. Dat geldt ook voor werkzaamheden waar Rijks Water Staat verlag over uit brengt, wederom in de Staatscourant. Ook als er verenigingen worden opgericht waarvan reglementen via de Staatscourant gepubliceerd worden.  En dan zijn er natuurlijk nog de blijkbaar noodzakelijke berichten aan en over dienstplichtigen die dienen te voldoen aan hun militieverplichtingen en daar ontkomen de Dreumelnaren uiteraard ook niet aan. Zeker niet nu de eerste Wereldoorlog om ons (Nederland) heen grote verwoestingen aanricht.

Zelfs als Dreumelse onderwijzers en onderwijzeressen solliciteren in andere gemeenten, worden deze escapades vrij breed in alle kranten uit gemeten. Al laat ik die niet letterlijk allemaal zien in deze krantenknipselverzamelingen.

Deel 10 begint met 1916. 

1915, zoals ik u die aanstonds onderstaand toon, heeft weinig tot geen bijzondere kenmerken, die ik speciaal aan zou willen stippen op dit moment. Ik heb het aantal individuele krantenberichtjes -deze keer- niet geteld, maar het zijn er ongetwijfeld minder als wel eens in voorgaande jaren. Het zou overigens verkeerd zijn te vergeten dat de wereld om ons heen nog in een eerste (hoe kwamen we op het idee om dit een 'eerste' wereldoorlog te noemen ... hoeveel soortgelijke oorlogen elders ter wereld waren deze al voor gegaan?) wereldoorlog verwikkeld was. Overigens kreeg deze 1914-1918 oorlog pas de naam 'eerste', toen we wederom in een wereldoorlog verstrikt raakten, 1940-1945, hetgeen we de 'tweede' wereldoorlog hebben gedoopt. De 'eerste' heette ook beter de 'Loopgravenoorlog'. Deze oorlog begon op 28 juli 1914 en duurde tot 11 november 1918. Internet meldt:

"Miljoenen jonge mannen (in de oorlogvoerende staten een groot gedeelte van de generatie 16- tot 30-jarigen) hadden het leven gelaten als dienstplichtig of vrijwillig militair, velen waren verminkt voor het leven en miljoenen burgers waren vluchteling geworden."

Nederland deed weliswaar niet mee, maar als alle omliggende mogendheden aan het oorlog voeren zijn, dan is het als neutraal land onmogelijk om door te gaan met 'business as usual' natuurlijk.

http://www.entoen.nu/eerstewereldoorlog schrijft : "Nederland was neutraal gebleven, dat was al langer de basis van de Nederlandse buitenlandse politiek. Wel was er een mobilisatie van het leger afgekondigd om het eigen grondgebied te verdedigen. Verder kreeg het land te maken met de randverschijnselen van de oorlog. Grote aantallen Belgische vluchtelingen moesten worden opgevangen, onder meer in tentenkampen. De werkloosheid groeide door de teruggelopen internationale handel, terwijl veel koopvaardijschepen werden getorpedeerd. Voedsel werd schaars en ging op de bon. In 1917 en 1918 plunderden wanhopige huisvrouwen in Amsterdam en Rotterdam voedselvoorraden."

In het relaas hieronder, over 1915, komen wel enkele aspecten naar voren die onze neutraliteit met zich mee bracht. Ik laat ze u graag zien, samen met de andere verzamelde krantenknipsels.

Klik op het PDF-bestand om het te openen.
1914 (05-09) Staatscourant - De Volharding - Dreumel - Coop.pdf (802.72KB)
Klik op het PDF-bestand om het te openen.
1914 (05-09) Staatscourant - De Volharding - Dreumel - Coop.pdf (802.72KB)
Terug naar de gewone gang van zaken en weer een deel van de afbeeldingen van 1914.

06-08-2016: Méér interessante krantenberichten zijn er in 1914 over Dreumel niet te vinden. Hoeft ook niet, want er zijn er nog méér dan voldoende in de periode eind 1913 en begin 1850!!  Nog een zeer lange weg te gaan!

Ik kreeg onderwijl nog wel van een geïnteresseerde lezer de vraag voor gelegd hoe ik dat eigenlijk aanpak, met allemaal afbeeldingen en teksten op deze website gebruiken, van 'anderen'. 

Tja, voor zover mogelijk probeer ik altijd, vóór gebruik daarvan, toestemming te verkrijgen van de makers van afbeeldingen of van de auteurs van teksten. Als ik er een ruwe schatting op los mag laten, krijg ik van nog niet een kwart van de aangeschrevenen een reactie. Ik prijs me gelukkig dat dat dan wel allemaal positieve reacties zijn, zodat ik alles ook mag gebruiken, wat ik ook in de planning had. 

Voor wat de 'gebruikte' afbeeldingen en teksten betreft, waar ik geen specifieke toestemming voor kon verkrijgen, heb ik op elke pagina -onderaan- van deze site eventueel gedupeerden verzocht me daarvan direct kond te doen, zodat ik gegevens op deze site kan aanpassen, zelfs verwijderen, al naar gelang waar hun pijnpunten liggen. Ik heb nog nooit een melding ontvangen waarin me dat verzocht werd. Hetgeen me niet stoutmoedig heeft doen besluiten om dan maar lukraak alles te gebruiken wat ik maar kan vinden op het ozo wereldwijde informatienetwerk.

Gisteren nog. Ik was ijverig doende met het verzamelen van gegevens voor wat de eerste maanden van 1914 betreft en kwam daar wederom de naam tegen van een hoogstaangeslagene, de heer Petrus Johannes van Hussen, geboren in Dreumel. Even hogerop (rond juni-1914) ziet u de afbeeldingen, die ik vond op internet. Vóór gebruik schreef ik een verzoek naar het e-mailadres dat op die site gelukkig gemeld werd. Ik laat u graag het bericht zien wat ik daar al heel snel op terug kreeg:


Ik bedoel maar !!!! Gewèldig. Dankuwel, meneer Hans van Melis.